Новини от български домейни

Директория за публикации

Uncategorized

Външни източници за подбор на персонал

Какви видове външни източници за подбор на персонал съществуват

-Контакти с образователни институции. Много големи организации са фокусирани върху набирането на висшисти без трудов опит. За тази цел фирмата работодател провежда презентации в специализирани университети, а също така участва в борси за работа. Особеностите при наемането на възпитаници се дължат на факта, че при липса на професионални компетенции се оценяват личните компетенции, като способността за планиране, анализ, лична мотивация и т.н.

-Външни източници за подбор на персонал. Държавни служби по заетостта (борси на труда). Повечето правителства помагат за увеличаване на заетостта, като създават органи за търсене на работа за безработни, търсещи работа. Поддържат се бази данни, съдържащи информация за кандидатите (техните биографични данни, квалификация, интересна работа). Организациите имат достъп до такива бази данни и могат да ги търсят на ниска цена. Този метод обаче не осигурява широко покритие на кандидатите, тъй като не всички кандидати са регистрирани в публичните служби по заетостта.

-Кадрови агенции. През последните 30 години подборът на персонал се е превърнал в бързо развиващ се сектор на икономиката. Всяка агенция поддържа собствена база данни и търси кандидати в съответствие с изискванията на клиенти – работодатели.

Информация за нашата фирма -Upskill  – адресът ни е: София, 1404, бул. България 111, сграда А, ет. 4. Телефон за контакт: +359 882 240 381.

Агенциите внимателно проучват изискванията, които една компания налага на кандидатите, подбират кандидати, провеждат тестове и интервюта. В случай на наемане на кандидат за работа, агентските услуги се заплащат от компанията в размер на 30-50% от годишната заплата на наетия служител. Агенциите за подбор на персонал могат да имат следните специализации:

Масовото набиране на персонал се извършва в условията на откриване на ново предприятие, когато целта е да му се осигурят служители за кратко време. Отличителна черта на масовото набиране е наличието на голям брой свободни работни места от един и същи тип (например при отваряне на супермаркет – касиери, продавачи, товарачи и др.).