Новини от български домейни

Директория за публикации

Български домейниЗБУТОбучение

Дистанционно обучение по ЗБУТ с индивидуална цена

Дистанционно обучение по ЗБУТ с индивидуална цена за всеки клиент от збутобучения.com. Цената се определя от броя на обучаваните служители и сключването на абонамент.

Дистанционно обучение по ЗБУТ

Имате ли нужда от дистанционно обучение по ЗБУТ, с цена която е индивидуална и специално за Вашите служители?! Такова обучение може да намерите при експертите по дистанционни обучение по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ от збутобучения.com

Дистанционно обучение по ЗБУТ
Дистанционно обучение по ЗБУТ

Те могат да Ви предложат не само всяко Дистанционно обучение по ЗБУТ с ндивидуална цена за Вашите служители, но и:

 1. Обучение по ЗБУТ на място със специална цена за Вашите служители;
 2. Дистанционно обучение по ЗБУТ цена специална за Вашите служители;
 3. Индивидуално обучение по ЗБУТ цена специална за Вашите служители;
 4. Обучение по ЗБУТ в София, в техен учебен център със специалнацена  за Вашите служители.

Техните високо квалифицирани преподаватели по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ предлагат следните теми на дистанционно обучение по ЗБУТ, с индивидуална цена за Вашите служители:

 1. Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси!
 2. Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд!
 3. Обучение на лицата извършващи инструктажи във фирмата!
 4.  Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд във фирмата!
 5. Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения!
 6. Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата!
 7. Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на риска!
 8. Обучение за ергономичност на работното място – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 9. Обучение за ръчна работа с тежести – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 10. Обучение за работа в ограничени пространства – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!

Всяко тяхно дистанционно обучение по ЗБУТ е на изключителна цена без конкуренция. Те имат възможност да направят и допълнителни отстъпки за редовни клиенти или за по-голям брой обучавани!

Чрез техните дистанционни обучения по ЗБУТ Вие и Вашите служители:

 • можете сами да решавате кога да се обучавате;
 • по колко време на ден да отделяте за обучението си;
 • кога да направите теста за проверка на знанията си;
 • по всяко време имате достъп до учебните материали. Те са разработени от техните високо квалифицирани експерти по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ;
 • имате възможност да задавате въпроси на техните експерти по ЗБУТ, които ще Ви отговроят в най-кратки срокове;
 • имате възможност да ползвате материалите им в рамките на три месеца;
 • получавате достъп до едни от най-квалифицираните експерти по здравословни и безопасни условия на труд.

Всяко тяхно дистанционно обучение по ЗБУТ отговаря на всички нормативни изисквания в Република България и ЕС.

Всички учебни материали са изготвяни години наред. От едни от най-квалифицираните и опитни експерти по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ в България.

Всеки работник или служител, който успешно издържи теста. След приключване на всяко тяхно дистанционно обучение по ЗБУТ, ще получи сертификат. Този сертификат е валиден в Република България. Издава се на основание изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

Те имат възможност да подготвят и дистанционни обучения по ЗБУТ на индивидуална цена с тема по Ваше желание!

За всяко тяхно дистанционно обучение по ЗБУТ с индивидуална цена за Вашите служители, имат възможност да направят и допълнителни отстъпки за редовни клиенти сключили абонаментен договор с тях или за по-голям брой обучавани!

Цените на техните дистанционни обучения по ЗБУТ, може да видите на сайта им обучениязбут.com.

За повече информация за провежданите от тях дистанционни обучения по ЗБУТ с индивидуална цена за Вашите служители, моля свържете се с тях!

Повече полезна информация за здравословните и безопасни условия на труд може да намерите в нашите категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни и ннтересни с тази публикация!

Всеки, който иска да публикува на нашия сайт:

 • свой авторски материал;
 • своя публикация;
 • своя статия;
 • реклама на свой сайт;
 • реклама на дейност;
 • реклама на услуга;
 • полезна информация;
 • анализи и разсъждения;
 • друго

трябва да ни го изпрати предварително за преглед на нашата поща или по куриер.

За да публикуваме материалите Ви в сайта ни те трябва да отговарят на:

 1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България;
 2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
 3. Изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
 4. Материалите да са с минимум 350 думи за обикновенни публикации или с минимум 950 думи за ключови публикации;
 5. Темата на материала Ви трябва да бъде интересна и актуална;
 6. Не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
 7. Наши вътрешни критерии и изисквания;
 8. Друго.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето име само, ако изрично поискате това!

За повече информация, моля пишете ни или използвайте нашата бърза контактна форма за връзка с нас.