Новини от български домейни

Директория за публикации

ОбучениеУслуги

Изискванията на Службата по трудова медицина

Изискванията на Службата по трудова медицина

Целеви инструктаж

Целевият инструктаж, според изискванията на Службата по трудова медицина се провежда:

  • при извършване на еднократна работа, която не е свързана с преките задължения на служителя по специалността (товарене, разтоварване, почистване на територията, еднократна работа извън предприятието, работилницата и др.);
  • по време на ликвидацията на последиците от злополука, природни бедствия, производство на работа, за която се издава разрешение за работа, разрешение и други документи.

Целевият инструктаж се провежда директно от ръководителя на работата и се записва в журнала за брифинг и, ако е необходимо, в заповедта за прием. Ние сме : ЛОТ-КОНСУЛТ (Лаборатория и Охрана на Труда), София 1612, ж.к. Лагера, ул. Троянски проход 16. Телефон за връзка: +359 2 917 29 1.

Дългосрочната ни визия за развитието е свързана с целта на дружеството да информира българските работодатели за европейския опит и добрите европейски практики и да докаже, че Службата по трудова медицина е най-добрият консултант по безопасност и здраве при работа, който реално и отговорно изпълнява своите задължения.

Примерен списък на ключови въпроси за индукционно обучение:

  1. Обща информация за предприятието, организацията, характерните особености на производството.
  2. Основните разпоредби на законодателството за защита на труда.

2.1. Трудов договор, работно време и почивка, защита на труда за жени и лица под 18 години. Ползи и компенсации.

2.2. Правилата на вътрешния трудов график на организацията, отговорност за нарушаване на правилата.

2.3. Организация на защитата на труда в организацията. Отдел, държавен надзор и обществен контрол върху състоянието на защита на труда.

  1. Общи правила за поведение на работниците в предприятието, в производствените и спомагателните помещения. Местоположението на основните работилници, услуги, спомагателни съоръжения.
  2. Основните опасни и вредни производствени фактори, характерни за това производство. Методи и средства за предотвратяване на злополуки и професионални заболявания: колективно предпазно оборудване, плакати, знаци за безопасност, аларми. Основни изисквания за предотвратяване на електрически наранявания.
  3. Основните изисквания за индустриална санитария и лична хигиена.