Новини от български домейни

Директория за публикации

ИзмерванеОсветеностУслуги

ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ – МЕТОДИКА И ОЦЕНКА

Измерване на изкуствено осветление в сгради, защо е толкова важно да се прави всяка година? Как да изберем на подходящата методика и оценка.

Измерване на изкуствено осветление в сгради

Изкуственото осветление в сградите е важен фактор за осигуряване на възмож­ност за безопасно извършване на определена работа с минимално зрително напрежение, както и за осигуряване на определен зрителен комфорт.

Начините за измерване на осветеност се определят от методическите указания. Те са регламентирани в Наредба № 49 за изкуствено осветление на сградите, издадена от Министерството на народното здраве (ДВ. бр. 7 от 1976 г., изм. бр. 64 от 1976 г).

Измерване на изкуствено осветление в сгради
Измерване на изкуствено осветление в сгради

На сайта, който представяме в тази публикация – измервания.com, може да намерите цялата полезна информация за измерване на изкуствено осветление в сгради. Експертите по измервания на осветеност подробно са описали МЕТОДИКA ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ОЦЕНКА НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ.

В тяхната статия имате възможност да прочете за:

1.ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА И ОЦЕНКАТА НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ

2.МЕТОДОЛОГИЯ НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ

2.1.Условия за измерванията

2.2.Подготовка за измервания

2.3. Определяне на необходимите измервания и на местата за измерване

3.ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ

4.МЕТРОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ

5.ПРОТОКОЛ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНЕТО НА ИЗКУСТВЕНОТО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИТЕ

6.ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ИЗМЕРВАНЕ НА ИЗКУСТВЕНО ОСВЕТЛЕНИЕ В СГРАДИ

Повече полезна информация за измерванията и здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ може да намерите в нашите категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни и ннтересни с тази публикация!

Всеки, който иска да публикува на нашия сайт:

 • свой авторски материал;
 • своя публикация;
 • своя статия;
 • реклама на свой сайт;
 • реклама на дейност;
 • реклама на услуга;
 • полезна информация;
 • анализи и разсъждения;
 • друго

трябва да ни го изпрати предварително за преглед на нашата поща или по куриер.

За да публикуваме материалите Ви в сайта ни те трябва да отговарят на:

 1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България;
 2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
 3. Изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
 4. Материалите да са с минимум 350 думи за обикновенни публикации или с минимум 950 думи за ключови публикации;
 5. Темата на материала Ви трябва да бъде интересна и актуална;
 6. Не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
 7. Наши вътрешни критерии и изисквания;
 8. Друго.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето име само, ако изрично поискате това!

За повече информация, моля пишете ни или използвайте нашата бърза контактна форма за връзка с нас.