Новини от български домейни

Директория за публикации

Български домейниИнтересноПолезноУслуги

Какво е ФИЛТЪРЪТ ЗА ТВЪРДИ ЧАСТИЦИ?

ДПФ и ФАП

Проблемът с отработените вредни емисии, които се изхвърлят от автомобилите е довел до бързи съвременни решения. При дизеловите двигатели този въпрос стои по следния начин. За разлика от катализаторите (при безнзиновите коли), където при преминаването през тях с висока температура отработените газове взаимодействат с повърхностния слой и вредните емисии се преобразуват в безвредни, при дизеловите двигатели тази оптимална среда за протичането на процеса се постига по-трудно. Така едновременно с икономията на гориво, за сметка на по-малкия разход, в атмосферата се изхвърлят повече вредни вещества, саждите са едни от тях и именно те стоят в основата на проблема. Производителите на дизелови двигатели разработват т.н. „филтър за твърди частици“ DPF /DieselParticulateFilter/ или FAP /Filtre à Particules/.

Почистване на ДПФ филтрите

Почистване на DPF филтър
Почистване на DPF филтър

Когато двигателят работи на ниски обороти, отработените газове на входа на филтъра-катализатор имат много по-ниска температура от тази, която е необходима за да се изгорят саждите. Постепенно те се натрупват и това довежда до отрицателни последици както на двигателя, така и за околната среда.

Съществуват два начина за почистване на филтъра за твърди частици:

  • Пасивна регенерация

и

  • Активна регенерация

Пасивна регенерация на ДПФ

Пасивната регенерация протича при температура на постъпващите газове във филтъра 350 градуса. За да бъде ефективен филтърът, е необходимо да се поддържа постоянна скорост поне 60–80 км в час.

В  условията на шофирането в града е невъзможно да се поддържа тази скорост и съответно самопочистването на филтъра не може да се осъществи и той постепенно се задръства.

Активна регенерация на ДПФ

В този случай се прилага активната регенерация.

Датчиците подават информация към блока на управление на двигателя за протичането на процеса на пречистване на отработените газове, т.е. при задръстването на филтъра за твърди частици светва сигнална лампа на таблото на автомобила – „Check Engine”. Toва, което можем да предприемем е да изкараме автомобила извън града и да го покараме поне половин час с поне 120 км/ч. Например на магистрала, за да се задейства режимът за само-почистване на ДПФ. В случай, че сигналната лампа продължи да свети, е необходимо да закарате автомобила в оторизиран сервиз за извършване на диагностика и ремонт.

Източник: https://www.dpf.bg/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%B3/