Новини от български домейни

Директория за публикации

Български домейниЗБУТИзмерванеПолезноУслуги

Микроклимат на работното място – основни видове

Микроклимат на работното място – основни видове, полезна информация от експертите по измервания на сайта измервания.com

Микроклимат на работното място

Знаете ли какви са изискванията за микроклимат на работното място? Ако искате да разберете всичко за микроклимата на работното място и измерване на микроклимат, тогава прочете полезната статия на експертите по измервания на факторите на работната среда от измервания.com

Специалистите по измервания могат да извършат квалифицирани и качествени измервания не само на всички параметри на микроклимата на работното място, но и на: вибрации, шум, запрашеност, осветеност и други фактори на работната среда.

Микроклимат е съчетание на физичните параметри на вътрешната среда в помещенията, влияещи на термичния обмен на организма и здравето на човека.

Основните микроклиматични показатели са температурата, влажността на въздуха, скоростта на движение на въздушните течения, температурата на повърхностите на околните конструкции, предмети, технологично оборудване. Също така и някои техни производни: разлики на температурата на въздуха вертикално и хоризонтално в помещението, интензивност на топлинното излъчване от вътрешни повърхности и др.

В статията на колегите ще получите полезна информация за:

ТОПЛИННОТО ВЪЗДЕЙСТВИЕ В ПРОИЗВОДСТВЕНИЯ МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Микроклимат на работното място
Микроклимат на работното място

Спрямо начина, по който се реализира топлинното въздействие върху човешкия организъм се дефинират няколко вида производства с преобладаващо:

  • конвекционно нагряващ микроклимат. Това са например: захарни заводи,машинни зали на електроцентрали, термични цехове, минни шахти;
  • радиационно нагряващ микроклимат. Това са например: металургия, производство на стъкло.

ОХЛАЖДАЩИЯ МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Охлаждащият микроклимат в производствени помещения може да има конвекционен характер – ниска температура на въздуха. Като например в:

  • отделни подготвителни цехове на хранително-вкусовата промишленост;
  • радиационен характер – ниска температура на охладители и прегради в хладилни камери;
  • смесен характер.

ОБЩИ МЕРКИ ЗА МАКСИМАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОБРИЯ РАБОТЕН МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

В Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. се предвижда осигуряване на оптималните или допустимите стойности на параметрите на микроклимата в производствените помещения. Те се определят с оглед на степента на тежест на извършваната физическа работа.

ПРОФИЛАКТИКА ПРИ РАБОТА В НЕБЛАГОПРИЯТЕН МИКРОКЛИМАТ НА РАБОТНОТО МЯСТО

Основната профилактика срещу прегряване на работещи в производства със  значими топлинни въздействия се основава на ограничаване на условията, при които човек е подложен на вредното им въздействие.

Основната профилактика при работа при охлаждащ микроклимат включва:

  • топло облекло;
  • топли обувки;
  • шапки;
  • ръкавици;
  • други.

Топлозащитните свойства на облеклото трябва да се съобразяват с задължително с метеорологичните условия и тежестта на извършваната работа. Необходимо е нормативно да се определя и максималното време за пребиваване на студено .

Повече полезна информация за измерванията и здравословните и безопасни условия на труд ЗБУТ може да намерите в нашите категории: