Мозъкът е изграден, а не е роден

Мозъкът е изграден