Новини от български домейни

Директория за публикации

Интересно

Обичайните преводачески услуги

Нашата агенция за преводачески услуги може да предложи такова разнообразие от преводачески услуги. Защото сме международна преводаческа агенция с голяма мрежа от преводачи.

Ако все още не сте съвсем сигурни от какъв тип превод се нуждаете, ние също ще се радваме да ви помогнем, когато поискате оферта. Ние можем да ви помогнем да изберете коя преводаческа услуга е правилната опция за Вас.

 

Обичайните преводачески услуги

Също така отидохме и направихме списък с обичайните индустрии, в които превеждаме документи, за да можете да прочетете повече за тях. Въпреки това, ако не сте открили своя вид преводачески услуги, не се притеснявайте, защото нашата агенция за преводи най-вероятно ще има някой, който може да преведе Вашия документ.

  • Медицински превод
  • Юридически превод
  • Бизнес превод
  • Корпоративен трансфер
  • Финансов трансфер
  • Маркетингов превод
  • Превод на книга

 

За какво са нужни преводаческите услуги

Според класификацията на видовете преводачески услуги, според метода на възприемане на текста и представянето на превода се разграничават писмени и устни форми на превод.

Писмен превод

Писменият (визуално-писмен) превод е най-разпространеният вид професионална преводаческа услуга, при който възприемането на текста се извършва визуално, а текстът е оформен писмено.

При писмен превод, когато се работи с фиксирани (отпечатани) текстове, преводачът може да работи върху превода относително дълго време, като коригира избраните опции. Използването на допълнителни източници на информация: речници, справочници, различни бази данни, както и внимателната обработка и редактиране на превода, позволяват да се предаде изходният текст на целевия език с по-голяма точност, да се постигне по-високо ниво на еквивалентност към оригиналния текст, отколкото при устен превод.

Устен превод

Четенето и анализът на текста се изграждат от общото, цялото към детайлите, частното, протичат без излишно бързане, на етапи. Докато преводачът установи вида на семантичните отношения между елементите на текста и избере еквивалентни. Също и адекватни средства за тяхното отразяване в преводния текст в съответствие с контекстуалната среда и жанрово-стилистичната принадлежност на текста.