Новини от български домейни

Директория за публикации

Български домейниЗБУТОбучение

Онлайн обучение по ЗБУТ с цена без конкуренция

Онлайн обучение по ЗБУТ на цена без конкуренция от експертите по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ от обучения.bg!

Онлайн обучение по ЗБУТ

Търсите ли качествено онлайн обучение по ЗБУТ за Вашите служители? Такова онлайн обучение по ЗБУТ при това на изключително изгодна цена може да намерите на сайта на колегите експерти по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ от сайта обучения.bg

Законът за здравословни и безопасни условия на труд ЗЗБУТ задължава работодателя да осигури на всеки работник и служител подходящо обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното работно място, на длъжността и на професията.

Обучението има за цел придобиване на специални знания и практически умения за прилагане на правилата по безопасност и здраве при работа БЗР. В тази връзка работодателят периодично, в зависимост от регламентираните срокове в нормативните актове, е длъжен да организира и провежда обучение на своите работници и служители. Резултатът от обученията се удостоверяват с провеждане на изпит, от който зависи дали работникът или служителят ще бъде допуснат до работа или не. Ако изпитът е положен успешно, работещият се допуска до работа, а ако не – не се допуска.

Онлайн обучение по ЗБУТ
Онлайн обучение по ЗБУТ

Онлайн обучение по ЗБУТ, което може да получите от колегите е със следните теми:

 1. Обучение на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси!
 2. Обучение на длъжностните лица по чл 24 на ЗЗБУТ – Закона за здравословни и безопасни условия на труд!
 3. Обучение на лицата извършващи инструктажи във фирмата!
 4.  Обучение на членовете на КУТ или ГУТ комитет по условия на труд или група по условия на труд във фирмата!
 5. Обучение за правоспособност на работниците и служителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на машини и други технически съоръжения!
 6. Обучение на работници заети в дейност, която създава опасност за тяхното или на други лица здраве и живот във фирмата!
 7. Обучение при работа на открито – изисквания за защита на работещите, лични предпазни средства ЛПС и мерки за намаляване на риска!
 8. Обучение за ергономичност на работното място – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 9. Обучение за ръчна работа с тежести – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!
 10. Обучение за работа в ограничени пространства – периодично обучение по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във фирмата!

Експертите по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ имат възможност да подготвят и индивидуално онлайн обучение по ЗБУТ с тема по Ваше желание!

Всяко тяхно онлайн обучение по ЗБУТ е на изключителна цена без конкуренция. Те имат възможност да направят и допълнителни отстъпки за редовни клиенти или за по-голям брой обучавани!

Чрез техните онлайн обучения по ЗБУТ Вие и Вашите служители:

 • можете сами да решавате кога да се обучавате;
 • по колко време на ден да отделяте за обучението си;
 • кога да направите теста за проверка на знанията си;
 • по всяко време имате достъп до учебните материали. Те са разработени от техните високо квалифицирани експерти по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ;
 • имате възможност да задавате въпроси на техните експерти по ЗБУТ, които ще Ви отговроят в най-кратки срокове;
 • имате възможност да ползвате материалите им в рамките на три месеца;
 • получавате достъп до едни от най-квалифицираните експерти по здравословни и безопасни условия на труд.

Онлайн обучение по ЗБУТ – Всяко тяхно онлайн обучение по ЗБУТ отговаря на всички нормативни изисквания в Република България и ЕС.

Всички учебни материали са изготвяни години наред. От едни от най-квалифицираните и опитни експерти по здравословни и безопасни условия на труд ЗБУТ в България.

Всеки работник или служител, който успешно издържи теста. След приключване на всяко тяхно онлайн обучение по ЗБУТ, ще получи сертификат. Този сертификат е валиден в Република България. Издава се на основание изискванията на Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ЗБУТ – здравословни и безопасни условия на труд

Основните задължения на работодателя за осигуряване на ЗБУТ са регламентирани в Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ):

Чл.4 от ЗЗБУТ: Работодателят е длъжен да осигурява ЗБУТ на работещите, като прилага необходимите мерки, включително:

 • Превенция на професионалните рискове;
 • Предоставяне на информация и обучение;
 • Осигуряване на необходимата организация и средства.

Повече полезна информация за здравословните и безопасни условия на труд може да намерите в нашите категории:

Надяваме се, че сме Ви полезни и ннтересни с тази публикация!

Всеки, който иска да публикува на нашия сайт:

 • свой авторски материал;
 • своя публикация;
 • своя статия;
 • реклама на свой сайт;
 • реклама на дейност;
 • реклама на услуга;
 • полезна информация;
 • анализи и разсъждения;
 • друго

трябва да ни го изпрати предварително за преглед на нашата поща или по куриер.

За да публикуваме материалите Ви в сайта ни те трябва да отговарят на:

 1. Законовите разпоредби и изисквания в Република България;
 2. Законовите изисквания за авторски права – трябва да декларирате, че Вие притежавате и/или сте автор на материала (това става чрез изрично деклариране в мейла с който ни изпращате материалите или с куриерската пратка, чрез попълване на декларация). Трябва да посочите трите си имена, телефон и електронна поща за връзка;
 3. Изискване за поне 75% автентичност на информацията в материала, проверява се от нас, чрез специален софтуер;
 4. Материалите да са с минимум 350 думи за обикновенни публикации или с минимум 950 думи за ключови публикации;
 5. Темата на материала Ви трябва да бъде интересна и актуална;
 6. Не трябва да са с нецензурно и/или порногравско съдържание;
 7. Наши вътрешни критерии и изисквания;
 8. Друго.

Материалите си изпращайте: на електронната ни поща или за куриер ни пишете.

Ние ще публикуваме Вашето име само, ако изрично поискате това!

За повече информация, моля пишете ни или използвайте нашата бърза контактна форма за връзка с нас.