Новини от български домейни

Директория за публикации

Услуги

Счетоводни услуги – договор за месечно счетоводство

За цените за някои счетоводни услуги

Безплатна регистрация на фирма (ООД/ЕООД/ЕТ) на нови клиенти при сключване на договор за месечно счетоводно обслужване за една или повече години. Включени са всички счетоводни услуги.

Безплатна регистрация по ДДС на нови клиенти при сключване на договор за счетоводно обслужване за една или повече години.

Безплатно годишно отчитане и приключване на всички нови клиенти, след подписване на договор за счетоводно обслужване за една или повече години.

Безплатен допълнителен пакет административно счетоводно обслужване за нови клиенти при сключване на договор за месечно счетоводно обслужване за една или повече години.

Отстъпки от 5% и 10% заплатени счетоводни услуги при авансово плащане – 5% за 6 месеца и 10% за 12 месеца.

Защо да използвате външно обслужване?

Има редица причини да подкрепите премахването на счетоводството на Вашата компания. Можете да се възползвате от външна услуга, вместо създаването и поддържането на Ваш собствен счетоводен отдел.

В практиката на счетоводството редовно се срещат сложни и нетрадиционни инциденти, чието разрешаване често е извън силите на обикновения счетоводител. Във фирма, специализирана в професионални счетоводни услуги, данъчни и финансови консултации, подобни инциденти, както и тяхното разрешаване, са ежедневие. Това се дължи на високата квалификация на служителите в този вид счетоводна къща и широкия спектър от дейности и проблеми на фирмите клиенти.

Не трябва да пренебрегвате първоначалните разходи, необходими за откриване на собствен счетоводен отдел за счетоводни услуги във Вашата компания. Разходите за създаване и оборудване на работното място на счетоводителя с офис техника, специализиран софтуер са само част от тях. В счетоводните къщи тези разходи също съществуват, но след като бъдат реализирани, те се споделят между всички фирми клиенти. Така значително се намаляват разходите за всяка една от фирмите. В резултат на това се намалява и цената на счетоводните услуги. Това води до по-ниска цена, която Вие, бъдещият клиент, ще заплатите.

По същия начин стои въпросът с текущите разходи за месечна поддръжка на независим счетоводен отдел. Това са разходите за заплати на счетоводители, социални и медицински осигуровки, непредвидени/евентуални компенсации или евентуални бонуси, без да забравяме отпуски, болнични. Оттук нататък и канцеларски и офис консумативи, както и всякакви други разходи, необходими за нормалното протичане на работния процес.